Zasady

Polityka prywatności i cookies oraz polityka bezpieczeństwa

Polityka prywatności & Ciasteczka

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI „COOKIES”

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Stronę Workmet.pl znajdujący się na stronie www.workmet.pl, który jest własnością firmy Workmet Katarzyna Piszczałka, ul. Modrzewiowa 16/2 Harbutowice, 43-430 Szkoczów, NIP 5482550781, REGON: 241781717

Administratorem Danych Osobowych jest firma Workmet Katarzyna Piszczałka. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 z późn. zm.).

Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Workmet.pl wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego,
dodatkowo, jeśli zachodzi taka potrzeba:
dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON) - w przypadku chęci otrzymania faktury VAT.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji lub skutecznego zakupu w naszym sklepie.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Workmet.pl

Niezapowiedziane Wiadomości – Strona Workmet.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu (komunikaty techniczne), zmian w regulaminach lub polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.

Użytkownik może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), na wskazany adres poczty elektronicznej, na temat produktów i usług oferowanych przez sklep Workmet.pl. Na każdy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie dodania adresu e-mail do listy newsletter-a.
Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej logując się na swoim koncie, na stronie www.workmet.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Klientom w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Podczas korzystania ze stron internetowych sklepu Workmet.pl przez Użytkownika, w logach serwera automatycznie zbierane są anonimowe dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane zbierane automatycznie). Informacje zawarte w logach systemowych serwera wykorzystywane są szczególnie w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp.) pomiędzy sklepem Workmet.pl a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

Workmet.pl wykorzystuje pliki “cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych.

Wyłączenie akceptacji plików „cookies” w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Serwisu.

Strona internetowa Workmet.pl korzysta z Google Analytics, usługi służącej do analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Serwisu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

Workmet.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach „cookies” podczas samego korzystania ze stron sklepu. Pliki „cookies” wykorzystywane przez Workmet.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki” cookies” są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki „cookies” są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików „cookies” lub usunąć stałe pliki „cookies”, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

Workmet.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności i plików „cookies” będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).

Polityka bezpieczeństwa

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej w domenie: Workmet.pl, zwanej dalej Stroną

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest firma Workmet Katarzyna Piszczałka, ul. Modrzewiowa 16/2 Harbutowice,  43-430 Skoczów, NIP: 5482550781, REGON: 241781717.


II. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

1. Przeglądanie zawartości strony nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. Korzystanie ze Strony może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania ze Strony.

III. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

1. W zakresie uzasadnionej realizacji zamówień, zapytań, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.

2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu realizacji zamówień w sklepie, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

IV. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej, podczas składania zamówień lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług dodatkowych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

V. Dane związane z przeglądaniem zawartości Strony.

1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Strony przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług lub do realizacji zamówienia w Sklepie.

2. Administrator stosuje pliki typu cookies lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie Sklepu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

VI. Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu na Stronie.

3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył postanowienia regulaminu Sklepu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

VII. Kontakt

1. Użytkownik Strony może w dowolnym czasie skontaktować się w formie pisemnej z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

2. Użytkownik Strony może również zwrócić się do Administratora wysyłając oświadczenie w formie pisemnej z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: https://www.workmet.pl  administrowany jest przez:  Workmet Katarzyna Piszczałka, ul. Modrzewiowa 16/2 Harbutowice,  43-430 Skoczów, NIP: 5482550781, REGON: 241781717.,  zarejestrowany w rejestrze CEIDG.

 

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Niniejsza instrukcja określa ogólne zasady zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych na Stronie Workmet.pl .

2. Administrator Danych Osobowych pełniący jednocześnie funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

 • Określa strategię zabezpieczania systemów informatycznych;
 • Identyfikuje i analizuje zagrożenia oraz ryzyko, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych;
 • Określa potrzeby w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe 
 • Monitoruje działanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania 

3. Administrator Danych Osobowych stwarza właściwe warunki organizacyjno-techniczne gwarantujące bezpieczeństwo systemów informatycznych a w szczególności: 

 • Właściwego prowadzenia i zabezpieczenia okablowania sieci komputerowej służącej do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa podsłuchu lub zniszczenia infrastruktury sieciowej;
 • Dokonuje wyboru lub migracji do technologii minimalizującej zagrożenie uzyskania dostępu do sieci osobom nieupoważnionym;

Określa zasady i ewidencję wykonywania czynności serwisowych w systemach informatycznych w podległych jednostkach w celu wyeliminowania:

 • możliwości wykonania kopii danych osobowych przez osoby nieupoważnione, 
 • przemieszczania urządzeń komputerowych i ich części służących do przetwarzania danych osobowych poza obszar objęty ochroną
 • podmiany elementów sprzętu komputerowego lub oprogramowania na inny, który zawiera cechy ukryte

Monitoruje zdarzenia wpływające na bezpieczeństwo systemu informatycznego, w tym m.in.

 • wykrytych wirusów, koni trojańskich itp.
 • oprogramowania nielegalnego lub zainstalowanego bez upoważnienia
 • awarii systemu informatycznego lub jego nieprawidłowego działania
 • stwierdzenia faktu korzystania z systemu informatycznego przez osobę niepowołaną
 • awarii zasilania.

4. Administrator Danych Osobowych jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji określa:

 • Sposób przydziału haseł dla użytkowników systemu informatycznego i częstotliwość ich zmiany oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności
 • Sposób rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności
 • Procedury rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Metody i częstotliwość wykonywania kopii awaryjnych
 • Metody i częstotliwość sprawdzania systemów informatycznych na obecność wirusów komputerowych oraz metodę ich usuwania
 • Sposób i czas przechowywania nośników informacji, w tym kopii informatycznych i wydruków.

5. Administrator Danych Osobowych nadzoruje system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych i odpowiada za jego bieżącą eksploatację, a w szczególności za:

 • wszystkie czynności związane z jego funkcjonowaniem i modernizacją,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie z systemu użytkowników oraz projektantów i programistów w czasie instalowania systemu oraz jego modyfikacji,
 • przydzielanie uprawnień do poszczególnych funkcji systemu oraz określenie trybu i częstotliwości zmiany haseł,
 • procedury wykonywania kopii awaryjnych, określenie ich częstotliwości, zmianę nośników oraz ich właściwe przechowywanie, sprawdzanie poprawności zapisu i likwidację,
 • lokalizację sprzętu komputerowego, ustawienie monitorów i drukarek uniemożliwiające wgląd w dane osobom nieupoważnionym lub kradzież wymiennych nośników danych,
 • postępowania zgodnie z instrukcją w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

Ogólne Warunki Sprzedaży

Postanowienia niniejszego dokumentu stanowią integralną część każdej umowy, której przedmiotem jest sprzedaż, zawieranej przez Państwa z WORKMET Sp. z o.o.
Z siedzibą i adresem w 43-430 Harbutowice, ul. Modrzewiowa 16/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000944883, REGON 520917990, NIP 5482741481 Kapitał zakładowy wpłacony w całości 50000 zł.

Szczegóły dotyczące ofert:

Okres ważności wszystkich ofert przygotowanych przez WORKMET Sp. z o. o. wynosi jeden dzień, chyba, że w ofercie wyraźnie określono inaczej.

Jeśli nie jest to oznaczone inaczej, to podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

Ważność oferty zależy od aktualnych stanów magazynowych na moment złożenia zamówienia.

Ewentualna nieprzewidziana zmiana w cenach szkła u producenta może wpłynąć na cenę.

Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od WORKMET Sp. z o.o.

Zamówienie traktowane jest jako złożone po otrzymaniu potwierdzenia od WORKMET Sp. z o. o..

Szczegóły dotyczące elementów:

Oferowane zestawy do montażu samodzielnego nie zawierają kotew, chyba, że oferta wyraźnie stanowi inaczej.

Ewentualne dodatkowe zaślepki końcowe i narożniki profili oraz pochwytów, niewyszczególnione w ofercie, są płatne osobno.

Naroża profili dociętych pod kątem należy wykończyć silikonem.

Tolerancja przesunięć na szkle w procesie laminowania wynosi do 3 mm.

Tolerancja kąta cięcia elementów metalowych na wymiar wynosi 1 stopień.

Tolerancja cięcia elementów metalowych na wymiar wynosi 5 mm.

Elementy mogą różnić się odcieniem w zależności od partii produkcyjnej.

Jakość elementów należy oceniać zgodnie z metodami zawartymi w Polskich Normach.

Dostawa:

Standardowy czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych od momentu jej nadania, chyba, że w ofercie wyraźnie określono inaczej.

Czas dostawy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od WORKMET Sp. z o. o..

Ze względu na warunki współpracy z firmami spedycyjnymi, WORKMET Sp. z o. o. nie gwarantuje wcześniejszego kontaktu, przed dostarczeniem elementów, ze strony kierowcy/kuriera.

Rozładunek dostawy pozostaje w zakresie zamawiającego.

Dostawa spedycją może być realizowana samochodem bez windy, przez co konieczne jest odpowiednie przygotowanie się zamawiającego do odebrania elementów (np. poprzez organizację przez niego dodatkowych osób, które pomogą zdjąć towar n.p. z tira).

W przypadku nieodebrania dostawy, koszt ponownej próby doręczenia lub zwrotu do producenta ponosi zamawiający.

Gwarancja:

WORKMET Sp. z o. o. udziela gwarancji zgodnie z gwarancjami producentów poszczególnych elementów.

Reklamacja:

WORKMET Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy zamawiającemu.

Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktów, które zostały dostarczone jako pełnowartościowe.

Reklamacjom nie podlega różnica odcienia produktu, która jest ściśle związana z procesem produkcyjnym (na przykład różnica w odcieniu między elementami), jak i delaminacja tafli szklanych.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na zamawiającego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na zamawiającego z chwilą dostarczenia towarów przewoźnikowi, jeżeli zamawiający zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a sprzedający nie oferował takiej możliwości.

 

Ogólne warunki sprzedaży (plik do pobrania PDF)

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Postanowienia niniejszego dokumentu stanowią integralną część każdej umowy, której przedmiotem jest sprzedaż, zawieranej przez Państwa z WORKMET Sp. z o.o.
Z siedzibą i adresem w 43-430 Harbutowice, ul. Modrzewiowa 16/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000944883, REGON 520917990, NIP 5482741481 Kapitał zakładowy wpłacony w całości 50000 zł.

Szczegóły dotyczące ofert:

Okres ważności wszystkich ofert przygotowanych przez WORKMET Sp. z o. o. wynosi jeden dzień, chyba, że w ofercie wyraźnie określono inaczej.

Jeśli nie jest to oznaczone inaczej, to podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

Ważność oferty zależy od aktualnych stanów magazynowych na moment złożenia zamówienia.

Ewentualna nieprzewidziana zmiana w cenach szkła u producenta może wpłynąć na cenę.

Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od WORKMET Sp. z o.o.

Zamówienie traktowane jest jako złożone po otrzymaniu potwierdzenia od WORKMET Sp. z o. o..

Szczegóły dotyczące elementów:

Oferowane zestawy do montażu samodzielnego nie zawierają kotew, chyba, że oferta wyraźnie stanowi inaczej.

Ewentualne dodatkowe zaślepki końcowe i narożniki profili oraz pochwytów, niewyszczególnione w ofercie, są płatne osobno.

Naroża profili dociętych pod kątem należy wykończyć silikonem.

Tolerancja przesunięć na szkle w procesie laminowania wynosi do 3 mm.

Tolerancja kąta cięcia elementów metalowych na wymiar wynosi 1 stopień.

Tolerancja cięcia elementów metalowych na wymiar wynosi 5 mm.

Elementy mogą różnić się odcieniem w zależności od partii produkcyjnej.

Jakość elementów należy oceniać zgodnie z metodami zawartymi w Polskich Normach.

Dostawa:

Standardowy czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych od momentu jej nadania, chyba, że w ofercie wyraźnie określono inaczej.

Czas dostawy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od WORKMET Sp. z o. o..

Ze względu na warunki współpracy z firmami spedycyjnymi, WORKMET Sp. z o. o. nie gwarantuje wcześniejszego kontaktu, przed dostarczeniem elementów, ze strony kierowcy/kuriera.

Rozładunek dostawy pozostaje w zakresie zamawiającego.

Dostawa spedycją może być realizowana samochodem bez windy, przez co konieczne jest odpowiednie przygotowanie się zamawiającego do odebrania elementów (np. poprzez organizację przez niego dodatkowych osób, które pomogą zdjąć towar n.p. z tira).

W przypadku nieodebrania dostawy, koszt ponownej próby doręczenia lub zwrotu do producenta ponosi zamawiający.

Gwarancja:

WORKMET Sp. z o. o. udziela gwarancji zgodnie z gwarancjami producentów poszczególnych elementów.

Reklamacja:

WORKMET Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy zamawiającemu.

Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktów, które zostały dostarczone jako pełnowartościowe.

Reklamacjom nie podlega różnica odcienia produktu, która jest ściśle związana z procesem produkcyjnym (na przykład różnica w odcieniu między elementami), jak i delaminacja tafli szklanych.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na zamawiającego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na zamawiającego z chwilą dostarczenia towarów przewoźnikowi, jeżeli zamawiający zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a sprzedający nie oferował takiej możliwości.

 

Ogólne warunki sprzedaży (plik do pobrania PDF)

Nowoczesne balustrady szklane Workmet

ul. Modrzewiowa 16/1,
43-430 Harbutowice (PL)

E. info@workmet.pl
P. +48 572 312 188

Sprawdź nas na:

ul. Modrzewiowa 16/1,
43-430 Harbutowice (PL)

E. info@workmet.pl
P. +48 572 312 188