Ogólne Warunki Sprzedaży

Postanowienia niniejszego dokumentu stanowią integralną część każdej umowy, której przedmiotem jest sprzedaż, zawieranej przez Państwa z WORKMET Sp. z o.o.
Z siedzibą i adresem w 43-430 Harbutowice, ul. Modrzewiowa 16/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000944883, REGON 520917990, NIP 5482741481 Kapitał zakładowy wpłacony w całości 50000 zł.

Szczegóły dotyczące ofert:

Okres ważności wszystkich ofert przygotowanych przez WORKMET Sp. z o. o. wynosi jeden dzień, chyba, że w ofercie wyraźnie określono inaczej.

Jeśli nie jest to oznaczone inaczej, to podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

Ważność oferty zależy od aktualnych stanów magazynowych na moment złożenia zamówienia.

Ewentualna nieprzewidziana zmiana w cenach szkła u producenta może wpłynąć na cenę.

Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od WORKMET Sp. z o.o.

Zamówienie traktowane jest jako złożone po otrzymaniu potwierdzenia od WORKMET Sp. z o. o..

Szczegóły dotyczące elementów:

Oferowane zestawy do montażu samodzielnego nie zawierają kotew, chyba, że oferta wyraźnie stanowi inaczej.

Ewentualne dodatkowe zaślepki końcowe i narożniki profili oraz pochwytów, niewyszczególnione w ofercie, są płatne osobno.

Naroża profili dociętych pod kątem należy wykończyć silikonem.

Tolerancja przesunięć na szkle w procesie laminowania wynosi do 3 mm.

Tolerancja kąta cięcia elementów metalowych na wymiar wynosi 1 stopień.

Tolerancja cięcia elementów metalowych na wymiar wynosi 5 mm.

Elementy mogą różnić się odcieniem w zależności od partii produkcyjnej.

Jakość elementów należy oceniać zgodnie z metodami zawartymi w Polskich Normach.

Dostawa:

Standardowy czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych od momentu jej nadania, chyba, że w ofercie wyraźnie określono inaczej.

Czas dostawy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od WORKMET Sp. z o. o..

Ze względu na warunki współpracy z firmami spedycyjnymi, WORKMET Sp. z o. o. nie gwarantuje wcześniejszego kontaktu, przed dostarczeniem elementów, ze strony kierowcy/kuriera.

Rozładunek dostawy pozostaje w zakresie zamawiającego.

Dostawa spedycją może być realizowana samochodem bez windy, przez co konieczne jest odpowiednie przygotowanie się zamawiającego do odebrania elementów (np. poprzez organizację przez niego dodatkowych osób, które pomogą zdjąć towar n.p. z tira).

W przypadku nieodebrania dostawy, koszt ponownej próby doręczenia lub zwrotu do producenta ponosi zamawiający.

Gwarancja:

WORKMET Sp. z o. o. udziela gwarancji zgodnie z gwarancjami producentów poszczególnych elementów.

Reklamacja:

WORKMET Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy zamawiającemu.

Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktów, które zostały dostarczone jako pełnowartościowe.

Reklamacjom nie podlega różnica odcienia produktu, która jest ściśle związana z procesem produkcyjnym (na przykład różnica w odcieniu między elementami), jak i delaminacja tafli szklanych.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na zamawiającego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na zamawiającego z chwilą dostarczenia towarów przewoźnikowi, jeżeli zamawiający zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a sprzedający nie oferował takiej możliwości.

 

Ogólne warunki sprzedaży (plik do pobrania PDF)

Nowoczesne balustrady szklane Workmet

ul. Modrzewiowa 16/1,
43-430 Harbutowice (PL)

E. info@workmet.pl
P. +48 572 312 188

Sprawdź nas na:

ul. Modrzewiowa 16/1,
43-430 Harbutowice (PL)

E. info@workmet.pl
P. +48 572 312 188