Galeria z realizacji

Szklany
balkon francuski
VIEW w ościeży

System VIEW pozwala na szereg sposobów montażu. Poza montażem na elewacji możliwy jest również montaż szklanego balkonu francuskiego w ościeży – wnęce okiennej. Ten sposób montażu pozwala na zamocowanie tafli balkonu francuskiego blisko okna, bez ingerencji w stolarkę okienną. Możliwy jest również montaż w przypadku stosowania rolet okiennych. Podobnie jak w przypadku szklanego balkonu francuskiego VIEW na elewacji, tutaj także istnieje możliwość pomalowania profili na wybrany kolor RAL: czy to korespondujący z jakimś elementem elewacji, czy to tożsamy z kolorem stolarki okiennej, czy jakikolwiek inny, który tylko przyjdzie Ci do głowy.
Montaż takich profili we wnęce okiennej wymaga uprzedniego przygotowania. Gdy prace elewacyjne jeszcze są w toku: styropian został już przyklejony (albo została wyznaczona jego linia) ale jeszcze nie położono tynku; należy zamocować przy oknach odpowiednie podkonstrukcje, najczęściej kotwione na wylot ściany. Żeby zamocować takie podkonstrukcje czasem konieczne będzie wycięcie kawałków styropianu i konieczne będzie ich późniejsze uzupełnienie. Taka podkonstrukcja następnie jest pokrywana tynkiem razem ze styropianem i gdy elewacja jest już wykończona, można zamontować profile VIEW balkonu francuskiego szklanego wraz z taflą szkła.

Jeśli elewacja jest już gotowa, niestety ten sposób montażu jest niemożliwy.

Galeria zdjęć z realizacji - szklany balkon francuski VIEW w ościeży

Zapytaj o ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb

Nowoczesne balustrady szklane Workmet

ul. Modrzewiowa 16/1,
43-430 Harbutowice (PL)

E. info@workmet.pl
P. +48 572 312 188

Sprawdź nas na:

ul. Modrzewiowa 16/1,
43-430 Harbutowice (PL)

E. info@workmet.pl
P. +48 572 312 188