Konstrukcje stalowe

Konstrukcja stalowa zadaszenia wykonana z dwuteowników stalowych, podparta na słupach żelbetonowych, przykryta blachą trapezową T75 oraz konstrukcja stalowa wiatrołapu przeszklonego. Całość czyszczona strumieniowo (piaskowanie) oraz pomalowana metodą na mokro.

Podest stalowy wykonany z dwuteowników, wsparty na rurach. Krycie kratą WEMA. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy.

Konstrukcja stalowa precyzyjna (dokładność 1mm) pod aparaturę medyczną na sali operacyjnej. Całość podwieszona do podciągów żelbetonowych na dwuteownikach stalowych.

Belka jezdna transportu wewnątrzzakładowego o nośności 1000kg. Wykonana z dwuteowników stalowych, wsparta na kształtownikach zamkniętych.

Konstrukcja gzymsu dachu wykonana z ceowników stalowych.